Ochrona danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu spółki Elverre Polska sp. z o.o. Dane adresowe i rejestrowe znajdziesz w regulaminie sklepu.

Zakres przechowywanych danych

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem tego sklepu internetowego. Dane te to imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorców: dane fakturowe (nazwa firmy i jej adres), numer identyfikacji podatkowej, e-mail, telefon.

Nie udostępniamy, nie udzielamy, nie odsprzedajemy, ani nie ujawniamy osobom bądź instytucjom trzecim danych przekazanych nam w procesie składania zamówienia. 

Prawo do bycia zapomnianym

Jeżeli po otrzymaniu zamówionego towaru życzysz sobie zaprzestania przechowywania Twoich danych osobowych napisz maila z adresu podanego podczas składania zamówienia o treści: "Proszę usunąć moje dane osobowe".

Dyspozycja ta poskutkuje usunięciem wszelkich informacji o zamówieniu z bazy danych (w tym oczywiście danych adresowych), z wyjątkiem zapisu w księgach rachunkowych firmy (dla celów rozliczeń podatkowych) przez okres 10 lat. 

Na Twoje życzenie udostępnimy Ci w formie pliku pdf zestawienie danych jakie pobraliśmy w celu realizacji zamówienia. Plik ten zostanie przesłany na adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.

Sposób przechowywania danych

Dane przechowywane są w sposób elektroniczny, tzn zapisane elektronicznie na serwerze obsługiwanym przez firmę Nazwa.pl, do których dostęp posiada wyłącznie Administrator danych.