Dostawa i zwroty

Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny.

Nasze produkty dostarczamy do krajów widocznych po dodaniu produktu na stronie koszyka. 

Dostawa produktów fizycznych realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich (DPD, DHL, GLS) InPost (w tym paczkomaty).

Koszt wysyłki produktów fizycznych widoczny jest podczas procesu zakupowego po przeliczeniu wagi i gabarytów zakupionych produktów.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:

Przedpłata – bezpośrednio na konto bankowe wyświetlające się na stronie zamówienia: 

Za pobraniem, czyli płatne przy odbiorze (doliczana jest dodatkowa opłata 5 zł)

Przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem bezpiecznych kanałów płatności (Platforma mBank, Platforma Przelewy24)

Wysyłka produktów cyfrowych jest bezpłatna. Produktów cyfrowych nie dotyczy opcja płatności za pobraniem.

Instytucje publiczne (urzędy administracji samorządowej, rządowej, policja, wojsko, sanepid, uczelnie publiczne itp) mogą składać zamówienia z trybem odroczonej płatności po dostawie (do 14 dni) na podstawie dołączonej faktury VAT.

Czas realizacji zamówienia

Produkty fizyczne wysyłany są w zależności od dostępności w magazynie oraz formy płatności w ciągu 5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach – jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy

Z dokonanego zakupu możesz zrezygnować zgodnie z podanymi niżej zasadani odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Z zastrzeżeniem pkt 2-3 niniejszych zasad zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej dni jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez sprzedawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.

Jeśli zamówienie jest realizowane w formie jednej fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumewnta weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia emailem na adres lub pocztą na adres:

mail: biuro@elverre.pl

ELVERRE POLSKA sp z o.o.

ul. Marii Curie Skłodowskiej 65

87-100 Toruń

POLAND

Jako Konsument możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Zwrócimy wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani przez Ciebie o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ELVERRE POLSKA sp. z o.o.

ul. M.C. Skłodowskiej 65

87-100 Toruń

POLAND

email: biuro@elverre.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.