head.jpg  

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie i korzystaniu z ozonatora poznaj najważniejsze zasady korzystania z ozonu.

1.  Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny

NIZ PZH uznał, iż w obecnej szczególnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 jedną z dopuszczalnych metod dezynfekcji pomieszczeń może być ozonowanie - pod warunkiem przestrzegania reżimu bezpieczeństwa.

Ozon jest środkiem o silnych właściwościach biobójczych i utleniających, stosowanym w dezynfekcji m. in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody basenowej.  Jest szeroko stosowanym środkiem do dezynfekcji klimatyzacji, pomieszczeń szpitalnych, usuwa (a nie maskuje) uciążliwe zapachy, zabija grzyby (stęchliznę), trupi odór, itp. Wykazuje 50-krotnie większą aktywność biobójczą od chloru, będąc przy tym bezpiecznym dla środowiska, gdyż produktem przemiany chemicznej ozonu jest tlen.

Ozonem można dezynfekować pokoje hotelowe, sale szkolne, przedszkolne, pomieszczenia administracji publicznej i sądowej, pomieszczenia produkcyjne i biurowe no i oczywiście mieszkania. 

Ozonu nie znoszą gryzonie, które mają doskonały węch, a nawet mała dawka ozonu w ich nozdrzach powoduje nieprzyjemne podrażnienia - dlatego - jak zaobserwowano - gdy poczują ten gaz opuszczają legowiska

Ozon jest gazem cięższym od powietrza, ale bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ozonowanie wody basenowej, a nawet tej przeznaczonej do spożycia - jest korzystniejsze od chloru, chociażby z powodu mniej przykrego zapachu.

Do tego celu służą urządzenia wytwarzające ozon - a w zasadzie przetwarzające tlen z powietrza do postaci ozonu pod wpływem wyładowań koronowych, potocznie nazywane ozonatorami.

2. Co to jest czas ozonowania?

Czas ten można podzielić na trzy etapy: Pierwszy to czas w jakim generator ozonu - czyli urządzenie wytwarzające ozon potrzebuje, aby nasycić powietrze w pomieszczeniu ozonem o właściwym stężeniu. Według wielu ekspertyz stężenie to powinno osiągnąć wartość 50mg/m3. Gdy taka wartość zostanie osiągnięta - staje się ona niebezpieczna także dla ludzi. 

Drugi etap polega na utrzymaniu stężenia przez określony czas, potrzebny do skutecznych reakcji utleniania. Warto wiedzieć, że duża reaktywność chemiczna ozonu powoduje, iż każde zetknięcie cząstki tlenu O3 z substancją lub związkiem organicznym spowoduje utlenienie (poniekąd spalenie) tej substancji, ozon odda jeden atom tlenu ze swojej cząstki - powracając tym samym do postaci tlenu dwuatomowego - neutralnego dla środowiska. 

Zatem każda reakcja ozonu powoduje jego rozpad do zwykłego tlenu. W zależności od temperatury, wilgotności oraz liczby substancji, z którą zetknie się ozon, jego rozkład do tlenu będzie zachodził z różną prędkością, ale średnio przyjmuje się, że z każdą godziną, stężenie spadnie o połowę.

Trzeci etap polega na pozbyciu się resztek ozonu po fazie drugiej. W tym celu zaleca się wietrzenie pomieszczenia. Według opinii Narodowego Instytutu Zdrowia - jeżeli po ozonowaniu ma nastąpić eksploatacja pomieszczenia - przed wejściem ludzi należy dokonać pomiaru obecności ozonu, a ewentualną resztkową obecność ozonu usunąć za pomocą urządzeń do neutralizacji (deozonowania).

3.  Nie zawsze wietrzenie pomieszczenia jest możliwe - z wielu powodów. Sale kinowe, teatralne, magazyny, toalety, szatnie itp w których nie ma okien, nie dają możliwości szybkiej cyrkulacji powietrza. Co w takiej sytuacji?

Częściowo wyjaśniliśmy to w odpowiedzi 2. - Obowiązkowo należy użyć deozonatora. Neutralizator ozonu - deozonator - to urządzenie zasysające duże ilości powietrza i poddające je szybkiej reakcji usunięcia ozonu poprzez odebranie nadmiarowej cząstki tlenu. W deozonatorze znajdują się specjalne filtry, które dla bezpieczeństwa chłodzone są wodą, gdyż odbieranie cząstki tlenu - czyli utlenianie - jest reakcją termodynamiczną. Filtry są wymienne i należy zmieniać je zgodnie z zaleceniami podanymi w istrukcji.

Polecamy deozonator CS300 - posiadający trzy wentylatory, ultradźwiękowe nawilżanie filtra węglowego i możliwość zaprogramowania czasu startu np. 60 minut po zakończeniu działania ozonatora EF300.

4. Jaki ozonator wybrać?

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele urządzeń. Większość importowana z Chin, ale także pochodząca od krajowych producentów. W zasadzie wszystkie te urządzenia produkują ozon tzw. metodą in-situ czyli z powietrza atmosferycznego, poprzez wyładowania koronowe wysokiego napięcia. W naturze ozon powstaje także pod wpływem wyładowań atmosferycznych (po burzy), ale także pod wpływem działania słonecznego światła ultrafioletowego. 

W poniższej tabeli wyjaśniamy jaki ozonator wybrać w zależności od zastosowania:

Pojazdy, klimatyzacja samochodowa, klimatyzacja pomieszczeń,

kabiny pojazdów ciężarowych

Wydajność ozonatora <15.000mg/h Model EF150
Biura, mieszkania, sanitariaty, sale lekcyjne i wykładowe, mniejsze świetlice - pow. do 100 m2  (wys. standardowa)

>15.000 mg/h

zalecane 30.000mg/h

Model

EF300

Sale gimnastyczne, sale kinowe, aule, korytarze, magazyny itp

pow. 100-200 m2

>30.000mg/h

zalecane 45.000mg/h

Model

EF450


Aby zatem zapewnić szybki i efektywny poziom dezynfekcji ozonem, należy zastosować urządzenia o odpowiedniej wydajności i mocy, ale także gwarantujących bezpieczną obsługę. Przede wszystkim urządzenia powinny rozpoczynać wytwarzanie ozonu w kilkanaście sekund od startu tak, aby operator mógł bezpiecznie opuścić i zamknąć pomieszczenie.

Polecamy zatem użycie ozonatorów serii EF - w szczególności modele EF300 i EF450.

Urządzenie EF300 generuje w ciągu godziny 30.000 mg ozonu - co umożliwia osiągnięcie zalecanego stężenia gazu w przeciągu kilkunastu minut. Patrz -> kalkulator czasu ozonowania

 

Urządzenie posiada dwie diody sygnalizacyjne: zieloną oraz czerwoną. Główny włącznik znajduje się z tyłu obudowy - Po włączeniu urządzenie oczekuje na nastawienie czasu działania lub wciśnięcie przycisku start, znajdującym się poniżej potencjometru nastawy czasu.

W stanie oczekiwania na zmianę migają dioda zielona (praca) oraz czerwona (ozon) - jednak ozon nie jest jeszcze wytwarzany. Po wciśnięciu przycisku start - przez około 30 sekund migać będzie tylko dioda zielona (praca), sygnalizująca iż rozpoczęło się przygotowanie do uruchomienia generatora ozonu. Operator w tym czasie powinien opuścić pomieszczenie, zamknąć je i oznaczyć tablicą ostrzegawczą na drzwiach iż trwa ozonowanie!

Po upływie 30 sek rozpocznie się generowanie ozonu.

Ozon wytwarzany jest in-situ - z powietrza atmosferycznego, zatem żadne materiały eksploatacyjne nie są wymagane. 

Według zaleceń PZH po zakończeniu ozonowania nie należy wchodzić do pomieszczenia jeszcze przez około 2-3 godziny. Jeżeli po tym czasie w pomieszczeniu mieliby przebywać ludzie to obowiązkowo należy zmierzyć poziom ozonu przy pomocy miernika stężenia ozonu ->>> MIERNIK STĘŻENIA OZONU

Miernik wskazuje aktualny poziom ozonu na wyświetlaczu LCD, jeżeli przekroczony jest dopuszczalny próg, uruchomiony będzie sygnał akustyczny (maks. dop. 0.15mg/m3  na podst. rozp. MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r.) 

W celu szybkiego neutralizowania ozonu zalecane jest używanie urządzeń do dezaktywacji (neutralizacji) ozonu ->>> NEUTRALIZATOR OZONU

Dla wymagających:  Model EF450PRO  

Urządzenie posiada wbudowany detektor-miernik stężenia ozonu. Automat samoczynnie wyłączy generowanie ozonu, gdy poziom / stężenie osiągnie właściwą wartość (50mg/m3) - Czas działania należy ustawić na minimum - wówczas urządzenie wyłączy się natychmiast po osiągnięciu stężenia.

Jeżeli czas nastawimy na maksimum - urządzenie będzie przez zadany czas kontrolować stężenie i cały czas dodawać ozonu w miarę potrzeby - utrzymując jego stężenie wciąż na tym samym poziomie w zaprogramowanym czasie!

5. Programowanie cykliczne uruchamiania ozonatorów

Do urządzenia EF450PRO standardowo dodajemy moduł programatora cyklicznego, który umożliwia nastawienie włączania i wyłączania o określonych godzinach. 

Opcjonalnie można dokupić moduł programatora wraz z ozonatorem EF150, EF300 także z opcją programowania cyklicznego.

6. Jak bezpiecznie wejść do pomieszczenia, w którym prowadzono ozonowanie

Ponownie przywołamy zalecenie Narodowego Instytutu Zdrowia: do pomieszczenia w którym trwało ozonowanie należy wchodzić w masce zabezpieczającej wyposażonej w pochłaniacz ozonu. Maseczka chirurgiczna, bawełniana, ani inna przeciwpyłowa nie zabezpiecza przed dróg oddechowych przez ozonem!

Jeżeli nie masz maseczki nie wchodź do pomieszczenia, w którym trwało ozonowanie przez minimum 60 minut od zakończenia cyklu i od razu rozpocznij wietrzenie. Jeżeli nie możesz wietrzyć, użyj deozonatora, albo odczekaj 6-8 godzin aż ozon ulegnie samorozkładowi.

Jeżeli z jakiegoś powodu musisz wejść do pomieszczenia - załóż maskę (Kupisz ją tutaj->>> MASKA)

7. Objawy ewentualnego przedostania ozonu do organizmu

Objawy zatrucia ostrego: w stężeniach ok. 2 mg/m3 (czas ekspozycji kilkanaście minut): może wystąpić ból głowy, ból i łzawienie oczu, kaszel, kichanie, uczucie suchości nosogardzieli. Po przerwaniu narażenia objawy te ustępują bez następstw. W większych stężeniach rozwija się duszność, silne łzawienie oczu, zaburzenia widzenia, ból i zawroty głowy, dezorientacja, przyspieszenie lub zwolnienie oddechów, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca. Może wystąpić skurcz oskrzeli i obrzęk płuc bezpośrednio po narażeniu lub w kilka godzin po przerwaniu narażenia, z zejściem śmiertelnym. Następstwem zatrucia może być toksyczne zapalenie płuc.

Objawy zatrucia przewlekłego: zmniejszenie wydolności wysiłkowej, częste stany zapalne układu oddechowego.

http://elverre.pl/czas-ozonowania/