New products

Active filters

Professional autoclave for disinfecting documents, banknotes, and items. Utilizes UV-C light, ozone, and hot air to eliminate 99.9% of microorganisms, including COVID-19 virus. Features LCD display, voice communicator, and safety lock. Watch our Doxon UV-C box visualization video.
Price zł2,990.00
 • New

Alkogogle Elverre 1.5 Promila: Realistyczna symulacja nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym środowisku

Alkogogle 1.5 Promila firmy Elverre to unikalna para okularów, która pozwala doświadczyć efektów silnej nietrzeźwości alkoholowej w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Te innowacyjne okulary symulują widzenie pod wpływem około 1,5 promila alkoholu we krwi, umożliwiając użytkownikowi zrozumienie, w jaki sposób alkohol może wpływać na funkcjonowanie.

Nasze okulary są dostępne w czterech opcjach symulujących różne stany nietrzeźwości alkoholowej: poziom 1 (około 0,75 ‰), poziom 2 (około 1,5 ‰), poziom 3 (około 2,5 ‰), poziom 4 (około 3,5 ‰).

Główne cechy:

Realistyczna symulacja nietrzeźwości: Alkogogle 1.5 Promila zostały starannie zaprojektowane, aby dokładnie imitować efekty silnej nietrzeźwości alkoholowej. Ich soczewki zniekształcają widoczność w taki sposób, który reprodukuje trudności związane z zaburzoną równowagą, dezorientacją i ograniczonym polem widzenia.

Bezpieczne doświadczenie efektów alkoholu: Dzięki Alkogogle można doświadczyć efektów nietrzeźwości alkoholowej w kontrolowanym środowisku, eliminując ryzyko jazdy pod wpływem alkoholu lub innych niebezpiecznych sytuacji. Jest to bezpieczny sposób na zrozumienie, w jaki sposób alkohol wpływa na nasze ciało i umysł, zwłaszcza wzrok i równowagę.

Świadomość i edukacja: Korzystając z Alkogogle 1.5 Promila, użytkownicy zyskują unikalną możliwość zrozumienia, w jaki sposób silna nietrzeźwość alkoholowa może wpływać na ich zdolności. Może to prowadzić do bardziej odpowiedzialnych decyzji i promować świadomość konsekwencji spożycia alkoholu przed jazdą.

Kompleksowa symulacja: Okulary oferują kompleksową symulację efektów alkoholu, takich jak zaburzona równowaga, dezorientacja, ograniczone pole widzenia i zmniejszona koordynacja ruchowa. To kompleksowe podejście pozwala doświadczyć szerokiego zakresu problemów związanych z nietrzeźwością.

Zastosowanie w edukacji i szkoleniach: Alkogogle 1.5 Promila to doskonałe narzędzie edukacyjne do kampanii przeciwko prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu i do szkoleń dla młodzieży i dorosłych. Pomagają one przekazywać ważne informacje w sposób angażujący i realistyczny.

Price zł399.00
 • New
Experience realistic alcohol intoxication simulation with Alkogoggles 2 Promille. These innovative glasses offer a safe and comprehensive understanding of the effects of strong alcohol intoxication, promoting awareness, education, and responsible decision-making. Ideal for driving schools, police, municipal guards, DJs, and hosts.
Price zł399.00
 • New
Discover our original and professional Alcogoggles, simulating different levels of alcohol intoxication. Perfect for road safety training, games, and special events. Available in four options, including a life-threatening level at 3.5 - 5 ‰. Experience reduced concentration, slowed reaction time, double vision effect, and more.
Price zł399.00
 • New
Experience the effects of alcohol intoxication with our professional ALCOGOGGLES. Available in four options simulating different levels of intoxication. Perfect for road safety training, games, and special events. Order now!
Price zł1,070.00
 • New
Experience the effects of drug intoxication with NARKOGOGGLES. Simulating disorientation, perceptual disturbances, and memory problems, these innovative goggles are ideal for preventive activities and educational purposes. Suitable for adults and young people, but not recommended for children under 12. Supervision is advised due to the strong impact on vision.
Price zł399.00
 • New
Unique electronic music box with 52 pre-loaded songs and the option to add your own. Perfect for various occasions. Available in silver, gold, or copper. Made and assembled in Poland. Discover more at www.agidar.eu/musicbox and www.elverre.pl/musicbox.
Price zł149.00
 • New
FIGHTER 2204 is an automatic hand disinfection device that is completely automatic, unmanned, and touchless. It has a motion sensor with a range of 7 meters, emits voice messages, and has the ability to personalize voice messages in any language in the world. The nozzle sprays a cloud of disinfectant liquid, along with a UV lamp with aseptic action, ensuring effective disinfection. The device has a one-liter tank, guaranteeing at least 1600 disinfected hands. Our device is 100% Polish product. Solid, powder-coated aluminum housing. The tripod option ensures the expected mobility and flexibility of use in today\'s times.
Price zł900.00
 • New
Highly efficient ozone generators from ELVERRE offer quick disinfection for various facilities, eliminating microorganisms, bacteria, and unpleasant odors. The EF series produces 10 to 45 g of O3 per hour, providing effective solutions for a range of spaces.
Price zł600.00
 • New
Experience the convenience of instant visual isolation with our smart window film. Perfect for homes, offices, and businesses, this elegant alternative to traditional window coverings offers adjustable transparency at the touch of a button. Ideal for modern, spacious, and stylish interiors. Install without renovation or mess. Discover the perfect solution for your space today!
Price zł799.00
 • New
High-quality anaglyph glasses for viewing photos, movies, and anaglyphic prints. Universal size suitable for adults and children. Each piece is hermetically packed in cellophane. Create dual images with the unique application of 3D glasses.
Price zł45.00
 • New